HCM : +84-093 813 53 86
HN :    +84-093 866 19 53
English Việt Nam

Giám Đốc kinh doanh (Thang máy/ Cơ điện) - HCMC - lương thương lượng (up to 55M gross)